Κατηγορία Γ (ΦΟΡΤΗΓΟ) PDF Εκτύπωση E-mail

truck

Εάν δεν υπάρχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα

 • 2 παράβολα για γιατρούς από Εθνική Τράπεζα συνολικής αξίας 90 ε
 • 1 παράβολο για έκδοση διπλώματος απόΕθνική Τράπεζα αξίας 30ε
 • 4 φωτογραφίες έγχρωμες γιαδίπλωμα(Διαβατηριου)
 • φωτοτυπία ταυτότητας (Για τους αλλοδαπούς διαβατήριο καιέγραφα που να αποδεικνύουν ότι διαμένουν νόμιμα στην χώρα τις τελευταίες 185ημέρες)
 • ΑΦΜ
 • βιβλιάριο υγείας, εξετάσεις αίματος για ουρία και σάκχαρο,ακτινογραφία θώρακος καρδιογράφημα και απολυτήριο στρατού

Εάν υπάρχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα:

 • 2 φωτογραφίεςέγχρωμες για δίπλωμα(Διαβατηριου)
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • φωτοτυπία ταυτότητας (Για τους αλλοδαπούς διαβατήριο καιέγραφα που να αποδεικνύουν ότι διαμένουν νόμιμα στην χώρα τις τελευταίες 185ημέρες)
 • ΑΦΜ
 • 1 παράβολο για έκδοση διπλώματος από Εθνική Τράπεζα αξίας 30ε
 
Design by Next Level Design / Support and Hosting by 3wSOL.gr - WWW Solution