Κατηγορία Β (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ) PDF Εκτύπωση E-mail
  • car full


  • 2παράβολα για γιατρούς από Εθνική Τράπεζα συνολικής αξίας 90
  • 1 παράβολο για έκδοση διπλώματος απόΕθνική Τράπεζα αξίας 30ε
  • 4 φωτογραφίες έγχρωμες γιαδίπλωμα(Διαβατηριου)
  • φωτοτυπία ταυτότητας (Για τους αλλοδαπούς διαβατήριο καιέγραφα που να αποδεικνύουν ότι διαμένουν νόμιμα στην χώρα τις τελευταίες 185ημέρες)
  • ΑΦΜ
  • βιβλιάριο υγείας (εάν δεν υπάρχει απαιτούνται εξετάσειςαίματος για ουρία και σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα)
 
Design by Next Level Design / Support and Hosting by 3wSOL.gr - WWW Solution