Κατηγορία Γ+Ε (ΝΤΑΛΙΚΑ) Εκτύπωση

truck

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

  • 1 παράβολο από την εθνική τράπεζα αξίας 30€.

  • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου.

  • Φωτοτυπία του διπλώματος.

  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

  • Α.Φ.Μ. (μόνο τον αριθμό).

  • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.

  • Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας.