ΤΑΞΙ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ) Εκτύπωση
Δευτέρα, 07 Μάιος 2012 12:38

taxi

Εάν δεν υπάρχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα:

 • 2 παράβολαγια γιατρούς από Εθνική Τράπεζα συνολικής αξίας 90 ε
 • 1παράβολο για έκδοση διπλώματος από Εθνική Τράπεζα αξίας 30 ε
 • 4φωτογραφίες έγχρωμες για δίπλωμα(Διαβατηριου)
 • φωτοτυπία διπλώματος
 • φωτοτυπία ταυτότητας (Για τους αλλοδαπούς: διαβατήριο καιέγραφα που να αποδεικνύουν ότι διαμένουν νόμιμα στην χώρα τις τελευταίες 185ημέρες)
 • ΑΦΜ
 • βιβλιάριο υγείας, εξετάσεις αίματος για ουρία και σάκχαρο,ακτινογραφία θώρακος καρδιογράφημα και απολυτήριο στρατού

Εάν υπάρχει άλλο επαγγελματικό δίπλωμα:

 • 2φωτογραφίες έγχρωμες για δίπλωμα(Διαβατηριου)
 • 1παράβολο Δημοσιου ταμειου αξίας 30 ε
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • φωτοτυπία ταυτότητας (Για τους αλλοδαπούς: διαβατήριο καιέγραφα που να αποδεικνύουν ότι διαμένουν νόμιμα στην χώρα τις τελευταίες 185ημέρες)
 • ΑΦΜ