Ανανεωση διπλωματος PDF Εκτύπωση E-mail

adeia odigisis

 

Ισχύς αδειών οδήγησης:

Οι άδειες οδήγησης των κατηγοριών Α, Β και των υποκατηγοριών Α1 και Β1 ισχύουν χρονικά μέχρι να συμπληρώσουν οι κάτοχοί τους το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος της ηλικίας τους.
Οι άδειες οδήγησης των κατηγοριών Β+Ε, Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε και της κατηγορίας Β, όταν αυτή χρησιμοποιείται για την οδήγηση επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, ισχύουν για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης ή της προηγούμενης ανανέωσής τους.
Με τη λήξη πενταετούς ισχύος των αδειών αυτών λήγει συγχρόνως και η ισχύς των αδειών οδήγησης των κατηγοριών Α, Β και των υποκατηγοριών Α1 και Β1 που είναι ενσωματωμένες στο έντυπο της άδειας οδήγησης.
Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών οι άδειες οδήγησης ανανεώνονται κάθε τρία (3) χρόνια από την έκδοση ή την προηγούμενη ανανέωσή τους.
Η ανανέωση των αδειών οδήγησης γίνεται μετά από ιατρική εξέταση. Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός φορέας του κατόχου της άδειας οδήγησης των κατηγοριών Β+Ε, Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε και της κατηγορίας Β, για οδήγηση επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, την παρακρατήσει λόγω συνταξιοδότησης για λόγους υγείας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει άδεια οδήγησης των κατηγοριών Α, Β ή των υποκατηγοριών Α1, Β1 (εφόσον κατείχε αυτές) αφού υποβληθεί σε ιατρική εξέταση και κριθεί ικανός για τις κατηγορίες ή υποκατηγορίες αυτές.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.      Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:
α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα,
β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.,
γ. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
2.      Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ και φωτοαντίγραφο αυτών.
3.      Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.
4.      Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παραδίδεται η παλαιά άδεια οδήγησης.
5.      Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης κατατίθεται μαζί, για να εκδοθεί μία καινούργια ενιαία.  
6.      Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [ σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: ( α ) παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από Εθνική Τράπεζα, ( β ) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ].
7.      Παράβολο 18,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
8.      Εάν η παλαιά άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή έχουμε αλλαγή στοιχείων: Παράβολο 9,02 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
9.      Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα, για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.
10.    Αίτηση εκτύπωσης.
11.    Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.

 
Design by Next Level Design / Support and Hosting by 3wSOL.gr - WWW Solution